Puu on ympäristöystävällinen rakennusmateriaali

image001Yleisesti ottaen on kaikkein ekologisinta rakentaa materiaaleista, jotka ovat lähellä rakennuspaikkaa ja vaativat vähän käsittelyä. Usein tämä on myös edullinen tapa rakentaa, sillä materiaalit ovat paikallisia, joskin modernissa globaalissa taloudessa hinnat vaihtelevat. Suomessa metsää on runsaasti, joten puurakentaminen on looginen sekä käytännöllinen ratkaisu.

Metsä on uusiutuva luonnonvara. Euroopassa metsän kasvu on yleisesti ottaen nopeampaa kuin sen kaataminen. Kestävät metsänhoitomenetelmät sekä sertifiointi takaavat, että metsää riittää jälkipolvillekin, ja puurakentaminen auttaa vähentämään luonnon kuormitusta.

Puumateriaalien kierrättäminen on helpompaa kuin monien muiden rakennusmateriaalien kierrättäminen tai hävittäminen. Lautojen ja muiden puutuotteiden tuottaminen tuottaa myös vähemmän jätettä ja saastetta kuin esimerkiksi metallien prosessointi, joten puutalo tuottaa elinkaarensa aikana vähemmän päästöjä ja jätettä kuin esimerkiksi metallista, sementistä ja tiilestä rakennetut talot. Puurakenteet itse asiassa varastoivat hiiltä, mikä osaltaan auttaa vähentämään ilmansaastetta. Tämän vuoksi puu olisi hyvä valinta myös kaupunkitalojen rakentamiseen.

Monien uusiutumattomien rakennusmateriaalien käyttöä voidaan korvata puulla. Tämä auttaa vähentämään päästöjä. Puu on sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävä rakennusmateriaali; esimerkiksi metallien louhinta ja prosessointi kuluttaa huomattavia määriä luonnonvaroja, aiheuttaa haitallisia päästöjä sekä jätettä. Rakennusala tuottaa noin 40% kaikesta jätteestä, joten puun käytön lisääminen voi auttaa vähentämään syntyvän jätteen määrää. Kun puurakennus puretaan, puut voi uusiokäyttää tai muuttaa energiaksi.

Puutalot ovat kevyitä, mutta vahvoja. Ne ovat käytännöllinen ratkaisu nopeasti kasvaville alueille. Asuntojen tarve on monilla alueilla suuri muuttovirtojen vuoksi, ja lisäksi maailman väestön määrä on jatkuvassa kasvussa. Tämä merkitsee sitä, että rakentaminen ei tule vähenemään, vaan todennäköisesti se lisääntyy entisestään. Siksi olisi viisainta suosia energiatehokkaita, uusiutuvia materiaaleja, jotka on myös helppo kierrättää.

Puu on energiatehokas materiaali – siitä valmistetun matalaenergiatalon takaisinmaksuaika on lyhyt verrattuna jopa matalaenergiaharkkotaloihin. Lisäksi puutuotteiden valmistuksessa syntyvä jäte voidaan hyödyntää monipuolisesti.

Metsän kasvattaminen on ekoteko, sillä ne varastoivat hiiltä ja puhdistavat ilmaa. Lisäksi metsässä oleskelulla voi olla konkreettisia hyötyjä myös ihmisille, sillä sen on todettu vähentävän stressiä ja parantavan masennusta. Metsät auttavat myös pitämään yllä luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat kodin erilaisille eläimille ja hyönteisille.