Puurakentaminen Suomessa

3219-woodcity_srv-550-jpgSuomessa metsät ovat valtava luonnonvara, ja niistä on kautta vuosisatojen rakennettu mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. Metsätalous kattaa noin viidesosan viennistä ja työllistää jopa 200 000 henkeä Suomessa. Puu on monipuolinen materiaali, joka tarjoaa rakentamisen lisäksi mahdollisuuksia muuhunkin teolliseen käyttöön, mutta lisäksi se on myös uusiutuva luonnonvara, jonka hyödyntäminen voi vähentää monia ympäristöongelmia.

Suomessa suurin osa puurakentamisesta keskittyy asuintaloihin, etenkin vapaa-ajan rakennuksiin. Niistä jopa 90% on puurakenteisia. Lisää mahdollisuuksia puun hyödyntämiseen olisi esimerkiksi kerrostalorakentamisessa, hallityyppisessä rakentamisessa, julkisissa rakennuksissa sekä erilaisessa remontoinnissa.

Puurakentamista pyritään kehittämään Suomessa entisestään, sillä se on erinomainen tapa vähentää rakentamisen kuormitusta ympäristölle sekä purkamisesta syntyvää jätemäärää. Rakennusjäte on yleisesti ottaen noin 40-50% kaiken syntyvän jätteen määrästä. Iso siitäon materiaalia, jota ei voida helposti kierrättää, ja joka kuluttaa paljon uusiutumattomia luonnonvaroja. Puuvalmisteisten rakennusten purkaminen ja rakentaminen tuottaa vähemmän haitallista jätettä, ja metsät ovat uusiutuva luonnonvara. Osaamista pyritään myös ulkomaille.

Haasteita puurakentamisessa aiheuttavat kenties eniten tulipalojen torjunta sekä ilmastointi. Kerrostaloja koskevat tiukat rakennusmääräykset. Puurunkoinen kerrostalo voi olla enintään 8-kerroksinen, ja kahta kerrosta korkeammissa rakennuksissa on oltava automaattinen sammutusjärjestelmä. Tämä parantaa puisten rakennusten turvallisuutta, sillä kautta aikojen puisten rakennusten ongelmana ovat olleet tulipalot.

Ilmastointi on kysymys, jota tutkitaan jatkuvasti. Painovoimainen ilmastointi on perinteinen tapa hoitaa ilmastointi vanhoissa hirsitaloissa, mutta erilaiset rakenteelliset muutokset, elämäntyylin muuttuminen sekä yhteiskunnalliset säännökset aiheuttavat päänvaivaa monille etenkin vanhojen talojen suhteen. Moni valitsee koneellisen ilmanvaihdon, mutta senkään toimivuus ei ole varmaa, sillä viimeaikaiset tutkimukset näyttävät sen liikuttavan homeitiöitä tehokkaasti rakenteista huoneilmaan.

Yksi alan haasteista on myös se, miten hyödyntää puuta kestävästi, niin että sitä riittää kaikille ja alan tarpeisiin. Metsän uusiutumistahti on tietty, eikä sitä voida huomattavasti nopeuttaa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa herättiin tiuhojen hakkuiden aiheuttamiin ongelmiin varsin myöhään.

Puurakentaminen kaipaa runsaasti uusia tekijöitä, sillä kiinnostus sitä kohtaan on kasvavaa. Erilaiset modernit teknologiat auttavat kehittämään tehokkaita, moderneja puutaloja. Myös perinteisten rakennustekniikoiden kuten olki- ja savirakentamisen yhdistäminen puurakentamiseen ja moderniin teknologiaan kuten aurinkokennoihin tai jalostettuihin puu-betonituotteisiin tai hamppu-betonituotteisiin tuottaa ekologisia ja terveellisiä ratkaisuja asumiseen.