Tyypillisimmät puut Suomessa

webatt_20060502_121929_801487Suomessa on paljon metsää, joskin tietyt lajit dominoivat maisemaa. Näistä kuusi ja mänty ovat tyypillisimmät, ja niitä myös käytetään eniten rakentamiseen. Myös koivua tuotetaan, joskin sen tuotanto on hieman pienempää kuin kuusen ja männyn, sillä se ei sovellu rakentamiseen sellaisenaan. Muita puulajeja käytetään huomattavasti vähemmän, ja usein niitä hyödynnetään enemmän rakennusten yksityiskohdissa.

Kuusi

Kuusi on yleisesti ottaen vähiten tiheä näistä kolmesta puulajista. Sen tiheys vaihtelee 300-470 kg/m3 välillä. Sen rungosta löytyy pitkä, terveoksainen alue, joten lautatavarakin on terveoksaista. Kuivaoksainen osuus on pieni, joten ne on helppo höylätä tasaiseksi. Oksien väri on myös hyvin tasainen muhun runkoon verrattuna, minkä vuoksi lautojenkin väritys on tasainen. Suomalaisen kuusen syyt ovat suoria, pihkakoloja on vähän ja ne ovat pieniä, mikä tekee puumateriaalin käsittelystä helppoa. Kuusessa sydänpuuta on merkittävä määrä, joten se on hyvä valinta esimerkiksi julkisivuihin, sillä se hylkii jonkin verran vettä. Lautatavara ei kieroudu kun sen sahaa oikein. Kuusta käytetään rakennustarvikkeiden kuten ikkunoiden valmistamiseen, mutta siitä voidaan valmistaa myös mm. soittimia.

Mänty

Männyn tiheys on 370-550 kg/m3. Suomen puustosta 44% on mäntyä, joten se on yleisin puulajimme. Laadukkaimmat männyt löytyvät sekametsistä ja kankailta. Männyn puuaines on kovaa, ja se murtuu helposti. Se kuitenkin kestää kosteuden vaihtelua hyvin murtumatta. Tyvipuu on männynlujin osa. Pintapuu päästää vettä lävitse tehokkaasti, joten sen kyllästäminen on helppoa. Sydänpuu puolestaan sisältää paljon pihkaa ja hartsia, joten se vastustaa luonnostaan tuholaisia. Oksaton osa on pitkä, joten oksattomia lautoja on helppo tuottaa. Mäntypuuta hyödynnetään monipuolisesti niin rakentamisessa kuin esimerkiksi huonekalujen valmistamisessa, venerakennuksessa ja pakkausteollisuudessakin.

Koivu

Koivun tiheys on 590-749 kg/m3. Se on yleinen puulaji kaikkialla Suomessa. Puun väritys on tasainen. Rakentamiseen sitä ei käytetä merkittävästi, koska se on altis kosteudelle ja lahoaa herkemmin kuin kuusi tai mänty. Koivutuotteita valmistaessa oikeanlainen kuivatus on olennaista. Se on kuitenkin todella helppo työstää ja käsitellä. Tämän vuoksi koivua hyödynnetäänkin esimerkiksi soittimien, vanerilevyn ja huonekalujen valmistuksessa.